Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 15.03.2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Klubu na Pływalni Krytej MOSiR w Boguszowicach, ul. Jastrzębska 3a.
W przypadku braku kworum II termin 15.03.2019 r. o godz. 17:30.

Informacja o proponowanym porządku obrad oraz inne istotne szczegóły znajdują się w mailu, które dostali Członkowie Klubu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz potwierdzenie otrzymania na adres Klubu : zefir.boguszowice@gmail.com.

Zarząd Klubu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *