WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA – Podsumowanie

W dniu 15 marca członkowie naszego Stowarzyszenia zebrali się na  Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Przy zebranym kworum podsumowaliśmy poprzedni rok pod względem sportowym i finansowym, wybraliśmy Zarząd, Komisję Rewizyjną, powołaliśmy Komisję Sportową, dokonaliśmy kilku zmian w Statucie Stowarzyszenia i przedyskutowaliśmy bieżące i przyszłe sprawy klubowe. Informacje o nowym Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sportowej w Menu Klub > Stowarzyszenie.

Dziękujemy wszystkim za udział w zebraniu, zebrane kworum, przyjazną atmosferę i merytoryczność. Osoby, które nie mogły wziąć udziału a są zainteresowane przebiegiem zebrania prosimy o kontakt z panem Wiesławem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *