INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Klub Szachowy ZEFIR powstał w roku 1991. Siedziba klubu mieści się w salce pływalni krytej MOSiR Akwarium w Boguszowicach. Tam odbywają się główne spotkania klubowe. Wcześniej – przez ponad 25 lat gościliśmy w Domu Kultury w Boguszowicach.

W ramach Klubu prowadzimy też Akademię Szachową Zefir w szkołach i przedszkolach oraz innych zaprzyjaźnionych miejscach na terenie Rybnika. Klub działa jako stowarzyszenie – posiada osobowość prawną. Jest zrzeszony w Polskim Związku Szachowym.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Pomimo, że mamy siedzibę w Boguszowicach to nasi zawodnicy są z całego Rybnika a także spoza miasta. Zapraszamy do wstąpienia do Klubu wszystkich zainteresowanych niezależnie od miejsca zamieszkania.

Opłata miesięczna za udział w środowych zajęciach wynosi 20 złotych (dla członków Stowarzyszenia – bezpłatnie). Atmosfera jest bardzo otwarta – zapraszamy na kilka spotkań bez żadnych opłat. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Liczy się tylko entuzjazm.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Gdy młody adept czy adeptka wykażą się wytrwałością, poznają szachowe arkana, nabiorą doświadczenia i siły gry – mogą zostać zapisani do Klubu.

Zostają wpisani do Polskiego Związku Szachowego jako zawodnicy naszego Klubu i mogą zdobywać szachowe Kategorie. Otwiera się przed nimi wielka szachowa przygoda.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zwyczajowo dziecko oraz wraz z jednym z rodziców przystępuje do naszego Stowarzyszenia na zasadzie członkostwa.

Dzięki temu budujemy wokół Klubu społeczność i umożliwiamy jego funkcjonowanie. Opłata członkowska wynosi 10 złotych.

Członkowie Stowarzyszenia mają realny wpływ na funkcjonowanie Klubu.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

To co motywuje dzieci najbardziej, to zdobywanie kategorii szachowych i – krok dalej – międzynarodowego rankingu FIDE. W naszym klubie dbamy, by dziecko brało udział w turniejach i zdobywało kategorie. Podstawowe kategorie można zdobyć już po 2-3 miesiącach aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Organizujemy największe w regionie Turnieje Szkoleniowe w swobodnej atmosferze wśród szachowych rówieśników ze wszystkich miejsc, gdzie prowadzimy naszą Akademię oraz z miejsc zaprzyjaźnionych. Dzięki temu nasi najmłodsi juniorzy mogą zdobyć pierwsze turniejowe szlify by zahartowanym i gotowym wziąć udział w prawdziwych zawodach.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Najlepsi młodzi szachiści mogą reprezentować Klub w rozgrywkach drużynowych lub brać udział w mistrzostwach indywidualnych – od poziomu wojewódzkiego aż po światowy. Nasi wychowankowie mają tytuły Mistrzów Śląska Juniorów i są Finalistami Mistrzostw Polski.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szachy to nauka logiki, myślenia abstrakcyjnego, koncentracji, pamięci, konsekwencji, wytrwałości w działaniu a także cierpliwości, opanowania czy stosowania zasad. To także aktywność twórcza, budowa charakteru, kształtowanie postaw interpersonalnych oraz relacji międzypokoleniowych.

Widzimy się w Klubie?
Szachowa przygoda czeka!

Zapraszamy do kontaktu.

Mateusz Macherzyński
664 914 005
admin@ksz-zefir.pl

Kazimierz Drabiniok
514 512 269

Wiesław Miłkowski
887 492 614
zefir.boguszowice@gmail.com