INFORMACJE DLA RODZICÓW

Klub Szachowy ZEFIR powstał w roku 1991. Swoją siedzibę ma w Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach. Tam odbywają się główne spotkania klubowe –
w środę od 16-20.

Prowadzimy też zajęcia szachowe w szkołach i przedszkolach – pozalekcyjne lub w ramach zajęć szkolnych. Klub działa jako stowarzyszenie – posiada osobowość prawną. Jest zrzeszony w Polskim Związku Szachowym.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

W Domu Kultury zajęcia Klubowe noszą nazwę Międzypokoleniowe Zmagania Przy Stole gdyż na spotkania klubowe przychodzą zawodnicy zaledwie kilkuletni jak i seniorzy – szachy łączą pokolenia.

Opłata miesięczna za udział w środowych zajęciach wynosi 10 złotych. Atmosfera jest bardzo otwarta – zapraszamy na kilka spotkań zupełnie bezpłatnie. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Liczy się tylko entuzjazm.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Sam udział w zajęciach nie jest równoznaczny z przynależnością klubową, która może być kolejnym krokiem na drodze młodego szachisty. Gdy pozna on już szachowe arkana, nabierze doświadczenia i siły gry – może zostać zapisany do Klubu.

Pomimo, że mamy siedzibę w Boguszowicach to nasi zawodnicy są z całego Rybnika a także spoza miasta. Zapraszamy do wstąpienia do Klubu wszystkich zainteresowanych niezależnie od miejsca zamieszkania czy uczestnictwa w zajęciach w Domu Kultury.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zwyczajowo jedno z rodziców/opiekunów dziecka zapisanego do Klubu włącza się do Stowarzyszenia na zasadzie członkostwa.

Dzięki temu budujemy wokół Klubu społeczność i umożliwiamy jego funkcjonowanie.

Członkowie Stowarzyszenia mają realny wpływ na funkcjonowanie Klubu. Miesięczna składka członkowska wynosi 10 złotych.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

To co motywuje dzieci najbardziej, to zdobywanie kategorii szachowych i – krok dalej – międzynarodowego rankingu FIDE. W naszym klubie dbamy, by dziecko brało udział w turniejach i zdobywało kategorie. Podstawowe kategorie można zdobyć już po 2-3 miesiącach aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Organizujemy wewnętrzne turnieje szkoleniowe w swobodnej atmosferze wśród szachowych rówieśników. Dzięki temu można zdobyć pierwsze turniejowe szlify by zahartowanym i gotowym wziąć udział w prawdziwych zawodach.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Najlepsi młodzi szachiści mogą reprezentować Klub w rozgrywkach drużynowych lub brać udział w mistrzostwach indywidualnych – od poziomu wojewódzkiego aż po światowy. Nasi wychowankowie mają tytuły Mistrzów Śląska Juniorów i są Finalistami Mistrzostw Polski. Aby grać w takich zawodach należy posiadać szachową licencję – która jest kolejnym, ostatnim krokiem rejestracji zawodnika.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szachy to rozwijanie pamięci i uwagi, myślenie logiczno-wyobrażeniowe, aktywność twórcza, konsekwencja i wytrwałość w działaniu. To nauka cierpliwości, opanowania i stosowania zasad a także budowa charakteru oraz relacji międzypokoleniowych.

Widzimy się w Klubie?
Szachowa przygoda czeka!

Zapraszam do kontaktu.

Mateusz Macherzyński
664 914 005
admin@ksz-zefir.pl

Kazimierz Drabiniok
514 512 269

Wiesław Miłkowski
887 492 614
zefir.boguszowice@gmail.com