TURNIEJ “BOGUSZOWICE”

TURNIEJ SZACHOWY „BOGUSZOWICE”

Turniej zgłoszony do ŚlZSzach i PZSzach a od 2009 r. także do FIDE.

 

Wyniki poszczególnych Turniejów:

X 2005 | XI 2006— 2007XII 2008XIII 2009XIV 2010XV 2011XVI 2012XVII  2013XVIII 2014XIX 2015