FORMULARZE I DRUKI

Poniżej lista druków i formularzy do pobrania i wydrukowania:

Druki wewnętrzne

Zgoda na przejazd dziecka samochodem prywatnym

Sprawozdanie z wyjazdu

Deklaracja członkowska o przyjęcie do Stowarzyszenia

Inne

Formularz rejestracji zawodnika do Centralnego Rejestru

Dla kogo?
Zawodnicy nie zarejestrowani w Centralnym Rejestrze, którzy nie należą do żadnego Klubu szachowego. Formularz należy dostarczyć do sędziego zawodów, w których zawodnik bierze udział jeśli są to zawody klasyfikowane (czyli można w nich zdobyć kategorie szachowe lub ranking FIDE). Rejestracja zawodników niezrzeszonych w klubach a biorących udział w zawodach klasyfikowanych jest obowiązkowa.

Formularz rejestracji zawodnika do klubu z ewidencją w PZSzach

Dla kogo?
Zawodnicy bez przynależności klubowej, którzy chcą zarejestrować się w klubie szachowym zarejestrowanym w PZSzach. Formularz należy dostarczyć władzom klubu, które przekazują go do PZSZach. Dotyczy jednakowo osób zarejestrowanych już w Centralnym rejestrze (wtedy jest to tylko przypisanie do Klubu) jak i nie zarejestrowanych (wtedy jest to jednocześnie rejestracja w Centralnym rejestrze).

 

DRUKI I FORMULARZE NA STRONACH PZSZACH I ŚLZSZACH

Komisja Ewidencji i Klasyfikacji PZSZach

Druki Zawodnik / Klub w ŚlZSzach