FORMULARZE I DRUKI

Poniżej lista druków i formularzy do pobrania i wydrukowania:

DRUKI KLUBOWE

Deklaracja członkowska – wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia

Zgoda na przejazd dziecka samochodem prywatnym

Sprawozdanie z wyjazdu

Rezygnacja z członkostwa

Formuła obliczania paliwa za przejazdy:
benzyna: ilość kilometrów * 0,07 = ilość paliwa do zatankowania na fakturę.
gaz: ilość kilometrów * 0,12 = ilość paliwa do zatankowania na fakturę.

Przykład: 65 km * 0,07 = 4,55 litra do zatankowania na fakturę.

DRUKI PZSZACH

Formularz rejestracji zawodnika w PZSzach
z przypisaniem lub bez przypisania przynależności klubowej lub aktualizacja danych

Dla kogo?

  • Dla osób, które nie są zarejestrowane w Centralnym Rejestrze PZSzach a biorą udział w zawodach klasyfikowanych (czyli można w nich zdobyć kategorie szachowe lub ranking FIDE)Formularz należy dostarczyć do sędziego zawodów. Rejestracja zawodników niezrzeszonych w klubach a biorących udział w zawodach klasyfikowanych jest obowiązkowa. Przypisanie do Klubu nie jest konieczne.
  • Dla osób, które chcą być przypisane do Klubu, który jest członkiem PZSzach. Formularz należy dostarczyć władzom Klubu, które przekazują go do PZSzach. Dotyczy jednakowo osób zarejestrowanych już w Centralnym Rejestrze PZSzach (wtedy jest to tylko przypisanie do Klubu) jak i nie zarejestrowanych (wtedy jest to jednocześnie rejestracja w Centralnym Rejestrze PZSzach).

DRUKI I FORMULARZE NA STRONACH PZSZACH I ŚLZSZACH

Druki i Formularze PZSzach

Komisja Ewidencji i Klasyfikacji PZSZach

(powyższe miejsca zawierają formularze zdublowane, zarówno stare jak nowe – wymagają uporządkowania)

Druki Zawodnik / Klub w ŚlZSzach

(stare druki)